Ενέργειες για την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών

Ενέργειες για την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών Κύριο

Aρ. Πρωτ.: 4663/11-4-2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους:
κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
κ. Υπουργό Οικονομικών
Κοινοποίηση: κα Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών»

Η υλοποίηση οπτικοακουστικών, κυρίως κινηματογραφικών και τηλεοπτικών, παραγωγών έχει αποδειχθεί αποτελεσματική τακτική για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και την αύξηση της επισκεψιμότητας ενός τουριστικού προορισμού. Έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι ο σύγχρονος επισκέπτης διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα ενός προορισμού μέσω του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, χωρίς την προκατάληψη ότι μια τηλεοπτική σειρά ή μια κινηματογραφική ταινία είναι διαφημιστικό υλικό. Σε έρευνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού το 2006 σε περίπου 500 οργανισμούς τουρισμού, περισσότερο από το 60% των συμμετεχόντων απάντησε ότι ο κινηματογραφικός τουρισμός ενίσχυσε την επισκεψιμότητα στις χώρες τους. Σε μελέτη που πραγματοποίησε το ΙΟΒΕ το 2014 επιβεβαιώθηκε ότι η προβολή μεγάλων ξένων κινηματογραφικών παραγωγών που γυρίστηκαν στη χώρα μας, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά μέρος, οδήγησε σε αξιοσημείωτη αύξηση των επισκεπτών στους τόπους των γυρισμάτων τα επόμενα έτη. Μόνο την περίοδο 2007- 2011 η εισροή ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα από την πραγματοποίηση γυρισμάτων ξένων παραγωγών, δίχως να υπολογίζεται η αύξηση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές όπου έγιναν τα γυρίσματα, ανήλθε σε 6,8 εκ. δολάρια, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και το Βέλγιο τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Οι κλιματικές και καιρικές συνθήκες, η ποικιλομορφία του φυσικού τοπίου και οι μοναδικοί χώροι ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία η χώρα μας δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει επαρκώς. Οι λόγοι γι' αυτό εντοπίζονται στην έλλειψη των κατάλληλων επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων, στην απουσία μεγάλων και σύγχρονων studio καθώς και στη χρονοβόρο και σύνθετη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, κυρίως σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.
Το 2014 τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης είχαν προχωρήσει σε σειρά ενεργειών προς βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, των διοικητικών δομών και διαδικασιών για την προσέλκυση ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών. Συγκεκριμένα: α. προτάθηκε νέα διάταξη φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής, προς αντικατάσταση του ισχύοντος άρθρου 73 του Ν. 3842/2010, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και από τεχνικό κλιμάκιο των πιστωτών, β. εκπονήθηκε νέο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, με παράλληλη κατάργηση ή μείωση των προβλεπόμενων τελών, γ. προτάθηκε η δημιουργία μίας (1) διοικητικής μονάδας για την υποδοχή και διεκπεραίωση των αιτημάτων εκτός Ελλάδας για κινηματογράφηση στη χώρα μας και δ. εντάχθηκαν στο σχέδιο του τότε επικείμενου αναπτυξιακού νόμου οι επενδύσεις σε οπτικοακουστικές υποδομές (studio). Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν ώριμες προς θεσμοθέτηση η οποία ωστόσο δεν προχώρησε λόγω της πρόωρης ολοκλήρωσης της κοινοβουλευτικής περιόδου και της διενέργειας εκλογών τον Ιανουάριο του 2015. Έκτοτε δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση εκ μέρους των συναρμοδίων Υπουργείων για την τύχη των παραπάνω δράσεων.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 Εάν και ποια εξέλιξη υπάρχει αναφορικά με την προώθηση και την ολοκλήρωση κάθε μίας εκ των παραπάνω πρωτοβουλιών,

 Τι έχουν πράξει ή τι προτίθενται να πράξουν για τη αναδιαμόρφωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου ώστε να υπηρετηθεί αποτελεσματικά η προσέλκυση, υποδοχή και διευκόλυνση οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα μας.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλειος Γιόγιακας
Θεόδωρος Καράογλου
Όλγα Κεφαλογιάννη
Κωνσταντίνος Γκιουλέκας
Μάξιμος Χαρακόπουλος
Ιωάννης Κεφαλογιάννης
Σοφία Βούλτεψη
Χρήστος Μπουκώρος
Χρήστος Κέλλας
Εμμανουήλ Κόνσολας
Γεώργιος Γεωργαντάς
Αθανάσιος Μπούρας
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Γεώργιος Βαγιώνας
Βασίλειος Οικονόμου
Γεώργιος Κουμουτσάκος
Στέργιος Γιαννάκης
Νικήτας Κακλαμάνης
Μαρία Αντωνίου
Γεώργιος Κασαπίδης
Έλενα Ράπτη
Γεράσιμος Γιακουμάτος
Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου
Ελευθέριος Αυγενάκης