Στο περιθώριο η ανασκαφή της Αμφίπολης

Στο περιθώριο η ανασκαφή της Αμφίπολης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4138

Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργό:
Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Στο περιθώριο η ανασκαφή της Αμφίπολης»

Στο περιθώριο έχει βάλει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την ανασκαφή στο τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, μια ανασκαφή που έγινε θέμα παγκόσμιας εμβέλειας από την προηγούμενη Κυβέρνηση Σαμαρά. Οι ανασκαφικές εργασίες έχουν παγώσει, η επισκεψιμότητα από πλευράς τουριστών είναι μειωμένη, το επενδυτικό ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν είναι ιδιαίτερα περιορισμένο και η απροθυμία εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου και της Κυβέρνησης γενικότερα να αναδείξει το μνημείο είναι εντυπωσιακή. Το μνημείο της Αμφίπολης στο παρελθόν έστρεψε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά τώρα ρημάζει, χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη στην ανασκαφική διαδικασία.
Είναι φανερό πλέον ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν θεωρεί τη συγκεκριμένη αρχαιολογική ανασκαφή υψηλής προτεραιότητας, καθώς από τον Ιανουάριο 2015 επιχείρησε με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει τη σημασία της ανασκαφής. Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι έλεγχοι κεφαλαίων (capital controls), που επιβαρύνουν την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επισκέψεις τόσο στον τύμβο Καστά, όσο και στο Μουσείο της Αμφίπολης είναι μειωμένες σε μεγάλο βαθμό. Η αδράνεια και η αδιαφορία εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου είναι πρωτοφανής, όταν τα οφέλη από την ανάδειξη του σημαντικού αυτού μνημείου μπορεί να είναι τεράστια. Οφείλει η Κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί, προκειμένου το μνημείο να καταστεί επισκέψιμο και να συνεχιστούν οι ανασκαφικές εργασίες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αναδείξει το μνημείο της Αμφίπολης, να καταστεί επισκέψιμο και να μπει ένα τέλος στην περιθωριοποίησή του;