«Χωρίς τις ιστορικές μάχες της Χαλκιδικής τα σχολικά εγχειρίδια»

«Χωρίς τις ιστορικές μάχες της Χαλκιδικής τα σχολικά εγχειρίδια» Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Χωρίς τις ιστορικές μάχες της Χαλκιδικής τα σχολικά εγχειρίδια»

Η συμβολή της Χαλκιδικής στον αγώνα του 1821 υπήρξε σημαντική με τα κατορθώματα των τότε ηρώων προγόνων μας πολυάριθμα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των μεγάλων αγωνιστών Εμμανουήλ Παπά και Στάμου Χάψα, οι οποίοι επιδεικνύοντας πατριωτισμό αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Άλλωστε, από την Χαλκιδική και συγκεκριμένα από τη Μονή Εσφιγμένου κηρύχθηκε και επίσημα η Επανάσταση της Χαλκιδικής. Παρόλο αυτά τα ηρωικά κατορθώματα των αγωνιστών αγνοήθηκαν και η συμβολή της Χαλκιδικής στον αγώνα του 1821 παραλείπεται από τα σχολικά βιβλία, όπου δεν γίνεται καμία αναφορά στις τότε μάχες.
Μάλιστα, δεν γίνεται καμία αναφορά σε κατά τόπους μάχες, όπως αυτή των Βασιλικών με εμφανή την αδικία, που υφίσταται η Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πρώτη επαναστάτησε στη Βόρεια Ελλάδα, με ήρωες που αγωνίστηκαν με απαράμιλλο ηρωισμό, παρόλο αυτά στην διδασκαλία ουδεμία αναφορά γίνεται. Χρέος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας, η διάδοση και η ανάδειξή της. Άλλωστε, η ιστορία πρέπει να γράφεται και να διδάσκεται ισότιμα και η ιστορική αλήθεια να υπηρετείται εξίσου το ίδιο. Ως εκ τούτου, οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει το παραπάνω ζήτημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια για λόγους δικαιοσύνης και εθνικής ισοτιμίας. Η συμβολή της Χαλκιδικής στον αγώνα της Επανάστασης ήταν μεγάλη και αξιοσημείωτη και για αυτό το λόγο πρέπει να αναδειχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια και να εντάξει στα σχολικά εγχειρίδια τη συμβολή της Χαλκιδικής στον αγώνα της Επανάστασης;