Προβλήματα στη χορήγηση τουριστικής βίζας σε τουρίστες από τη Ρωσία

Προβλήματα στη χορήγηση τουριστικής βίζας σε τουρίστες από τη Ρωσία Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3679

Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργό Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προβλήματα στη χορήγηση τουριστικής βίζας σε τουρίστες από τη Ρωσία»

Σε μια περίοδο που η χώρα μας δοκιμάζεται λόγω των ανεξέλεγκτων διαστάσεων που έχει πάρει το προσφυγικό ζήτημα, με ό,τι αντίκτυπο θα έχει αναπόφευκτα στην επικείμενη τουριστική περίοδο, μία σειρά από επιπρόσθετα ζητήματα φαίνεται να κλυδωνίζουν την πορεία των τουριστικών ροών στη χώρα μας κυρίως από τη Ρωσία.
Η κρίση στην οποία έχουν επέλθει οι σχέσεις Ρωσίας Τουρκίας, θα μπορούσε να ευνοήσει τη χώρα μας και να λειτουργήσει θετικά και αυξητικά για την κίνηση των τουριστών από τη Ρωσία προς την Ελλάδα. Ωστόσο, η χώρα μας δείχνει στην πράξη να είναι απροετοίμαστη, καθώς μία σειρά από γραφειοκρατικά ζητήματα σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες χορήγησης τουριστικής βίζας δεν φαίνεται να μπορούν να ξεπεραστούν, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ανασταλτικά και τελικά εις βάρος της χώρας μας.
Από την πλευρά των Ελληνικών Προξενικών Αρχών στη Ρωσία, φαίνεται να υπάρχει υποστελέχωση, αλλά και έλλειψη σε γραφεία θεωρήσεων βίζας σε όλη τη ρωσική επικράτεια, καθιστώντας τη διαδικασία ακόμα πιο πολύπλοκη και κοστοβόρα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Ρωσία να έχουν επαρκή στελέχωση ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες αιτήσεις έκδοσης βίζας για τη στήριξη των τουριστικών αφίξεων;

-Γιατί δεν έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ώστε να μη βρισκόμαστε κάθε χρόνο την ίδια εποχή αντιμέτωποι με τα ίδια λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έγκρισης εγγράφων βίζας για τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας από τη Ρωσία;