«Επιλεκτικές προσλήψεις στην παιδεία»

«Επιλεκτικές προσλήψεις στην παιδεία» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3636

Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Επιλεκτικές προσλήψεις στην παιδεία»

Επιλεκτικές μεθόδους ακολουθεί το αρμόδιο Υπουργείο στον τομέα της παιδείας. Συγκεκριμένα, τον Μάϊο του 2012 μετά από σχετική προκήρυξη για μετάταξη σε θέση διοικητικού προσωπικού αρκετοί ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έκαναν αιτήσεις μετάταξης, όχι όμως για διοικητικό προσωπικό αλλά για θέση διδακτικού προσωπικού. Όπως ήταν φυσικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έκαναν δεκτές τις αιτήσεις αυτών των εκπαιδευτικών.
Το Φεβρουάριο όμως του 2016 κλήθηκαν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί και μόνο αυτοί να κάνουν νέες αιτήσεις, αρχικά για μετάταξη σε θέσεις διοικητικού προσωπικού και στη συνέχεια με νέα αίτηση που θα ακολουθήσει να πάρουν θέση ως διδακτικό προσωπικό.
Το ερώτημα είναι εφόσον οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί το 2012 δεν είχαν αιτηθεί μετάταξη για διοικητικό προσωπικό (αν είχαν αιτηθεί ως διοικητικοί, προφανώς και θα είχαν μεταταχθεί) γιατί μόνο αυτοί έχουν τώρα αυτό το δικαίωμα και όχι ο κάθε ενδιαφερόμενος.
Γίνεται λοιπόν φανερό πως με μη σύννομες ενέργειες, μετατρέπουν τις μετατάξεις διοικητικού προσωπικού σε μετάταξη διδακτικού προσωπικού-ΕΕΔΙΠ. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα δημιουργηθούν προβλήματα και δυσλειτουργίες στα πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς από τη μία δεν θα υπάρχει το ανάλογο διοικητικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες για τις οποίες προκηρύχθηκαν οι μετατάξεις και από την άλλη γίνονται έμμεσες προσλήψεις εκλεκτών, ακυρώνοντας κάθε έννοια αξιοκρατίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου και να αντιμετωπιστεί το παραπάνω θέμα των εκπαιδευτικών;

-Μήπως πρέπει να γίνει δημόσια προκήρυξη δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να αιτηθούν μία θέση για διδακτικό προσωπικό;