Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΤΕΙ Θεσσαλίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 3495/25.02.2016

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη

Για τη στελέχωση και λειτουργία του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λειτουργούν υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης: τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων συγγραμμάτων και εργαστηριακών υλικών). Ώρες θεωρίας περικόπτονται, εργαστήρια συμπτύσσονται, οι σπουδαστές δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα και να πάρουν το πτυχίο τους, ελλείψει διδασκόντων.
Από το 2008 μέχρι το 2015, η στελέχωση φθίνει, με τη μείωση σωρευτικά να αγγίζει το 80%. Μόνο τη χρονιά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η μείωση έφτασε στο 17%, με το 92 % (647 άτομα) του εκπαιδευτικού προσωπικού να ανήκει στο μη μόνιμο προσωπικό που πληρώνεται από τα αποθεματικά των ιδρυμάτων και μόλις 54 θέσεις να ανήκουν στο τακτικό προσωπικό. Σημειώνεται δε πως η μεγάλη πλειοψηφία του έκτακτου προσωπικού είναι με τετράμηνες συμβάσεις, που δεν καλύπτουν καν το εξάμηνο, ενώ σε ορισμένα τμήματα των ΤΕΙ της Περιφέρειας το σύνολο του προσωπικού είναι έκτακτο.
Η κατάσταση αυτή αντικατοπτρίζεται γλαφυρά στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο για την ίδια περίοδο (2008-2015) μετρά μείωση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του κατά 37%, των έκτακτων κατά 45% και των διοικητικών κατά 38%. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, που η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προετοίμασε, τα δεκαπέντε (15) Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας, λειτουργούν με 137 εκπαιδευτικούς, 29 ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ και 100 διοικητικούς, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 19.455 εγγεγραμμένων φοιτητών. Σήμερα, υπάρχει Τμήμα που λειτουργεί με δύο μόνιμα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού και ένα (1) με μηδενικό μόνιμο επιστημονικό προσωπικό.
Μεγάλο θύμα για άλλη μια φορά η Ελληνική οικογένεια. Άνευ περιεχομένου και οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για αναβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας όλων των βαθμίδων.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Α) Πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει - για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 - το ζήτημα έλλειψης προσωπικού στα ΤΕΙ της χώρας και ειδικότερα σε αυτό της Θεσσαλίας, που αποτελεί και ένα από τα πιο δημοφιλή;

Β) Πώς θα διαχειριστεί τη ζοφερή κατάσταση στο τρέχον έτος, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι σπουδές των φοιτητών και να καταφέρουν οι διανύοντας το τελευταίο στάδιο σπουδών να αποφοιτήσουν;

Γ) Ποιος ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εν γένει και των χρηματοδοτικών κενών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
1. Σκρέκας Κωνσταντίνος
2. Καράογλου Θεόδωρος
3. Καραμανλής Κωνσταντίνος
4. Τσιάρας Κωνσταντίνος
5. Μπουκώρος Χρήστος
6. Μπασιάκος Ευάγγελος
7. Κέλλας Χρήστος
8. Αντωνιάδης Ιωάννης
9. Βούλτεψη Σοφία
10. Παπακώστα – Σιδηροπούλου Αικατερίνη
11. Κυριαζίδης Δημήτριος
12. Καρασμάνης Γεώργιος
13. Ανδριανός Ιωάννης