Εισαγωγή ψωμιού από Βουλγαρία και Σκόπια

Εισαγωγή ψωμιού από Βουλγαρία και Σκόπια Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3484

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργούς:

-Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Εισαγωγή ψωμιού από Βουλγαρία και Σκόπια»

Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει το τελευταίο διάστημα το φαινόμενο εισαγωγής ψωμιού από τη Βουλγαρία και τα Σκόπια, με τις νταλίκες φορτωμένες με ψωμί να περνούν τα σύνορα, διοχετεύοντας σε πρατήρια άρτου στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας μεγάλες ποσότητες ψωμιού. Το φαινόμενο μάλιστα οξύνθηκε ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι έλεγχοι στα τελωνεία είναι ελλιπείς. Μάλιστα, οι «ελληνοποιήσεις» ψωμιών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, που οδήγησαν στην πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αρτοποιίας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η πτώση του τζίρου φτάνει το 45% στα ψωμιά και το 70% στα αρτοσκευάσματα.
Πέραν αυτών, τα «ελληνοποιημένα» ψωμιά είναι χαμηλότερης ποιότητας και αλλοιώνονται γρηγορότερα, καθώς τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα είναι αμφίβολης προέλευσης. Τα ψωμιά όταν φτάνουν στην Ελλάδα βαφτίζονται ελληνικά και διοχετεύονται στην ελληνική αγορά, χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι και με το κράτος να χάνει τεράστια έσοδα. Οφείλουν τα αρμόδια Υπουργεία να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους εισαγωγής ψωμιού από χώρες, όπως η Βουλγαρία και στα Σκόπια, φαινόμενο που έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο εισαγωγής ψωμιού στην ελληνική αγορά από τη Βουλγαρία και τα Σκόπια;