«Μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό της ψήφου των Βορειοηπειρωτών στις εκλογές της Αλβανίας»

«Μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό της ψήφου των Βορειοηπειρωτών στις εκλογές της Αλβανίας» Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
- Εξωτερικών, κο Νικόλαο Κοτζιά

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μεθοδεύσεις για τον αποκλεισμό της ψήφου των Βορειοηπειρωτών στις εκλογές της Αλβανίας»

Σε περίεργες μεθοδεύσεις φαίνεται να προχωρά η Κυβέρνηση της Αλβανίας αναφορικά με τη δυνατότητα ψήφου στις επόμενες εθνικές της εκλογές, αποκλείοντας εντέχνως τη συμμετοχή των Βορειοηπειρωτών στην εκλογική διαδικασία.
Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύματα στον έντυπο Τύπο αναφέρουν ότι η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του αλβανικού κοινοβουλίου επεξεργάζεται πρόταση σύμφωνα με την οποία εισηγείται αλλαγή στον νόμο περί εγγραφής μόνιμης διεύθυνσης κατοικίας των πολιτών στα μητρώα του ληξιαρχείου. Κάτι τέτοιο στην πράξη θα σημαίνει ότι θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή των μονίμων κατοίκων εξωτερικού στα μητρώα της διευθύνσεως κατοικίας, γεγονός που θα σηματοδοτήσει στην πράξη τον αποκλεισμό από τους εκλογικούς καταλόγους όλων όσοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό.
Πρακτικά αυτή η τροποποίηση οδηγεί στην άρση του δικαιώματος ψήφου από τις επόμενες εθνικές εκλογές στην Αλβανία των Βορειοηπειρωτών, που κατοικούν πλέον μόνιμα στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα, οι ομογενείς που προέρχονται από τη Βόρεια Ήπειρο, αλλά και όλοι οι πολίτες με αλβανική υπηκοότητα μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν είχαν προβλήματα με τον τόπο κατοικίας τους στη συμμετοχή τους στις εκλογές. Ωστόσο, εάν όντως προχωρήσει η εν λόγω πρόταση νόμου, τότε αποκλείονται από τις εκλογικές διαδικασίες που θα πραγματοποιείται στην Αλβανία τα μέλη της Ελληνικής Ομογένειας της Βόρειας Ηπείρου που ζουν στην Ελλάδα εγείροντας μία σειρά από ερωτηματικά.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Μπορεί να επιβεβαιώσει το αρμόδιο Υπουργείο εάν όντως η Βουλή της Αλβανίας επεξεργάζεται τέτοια πρόταση νόμου που να στερεί την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους χιλιάδες Βορειοηπειρώτες που ζουν στην Ελλάδα ή γενικότερα εκτός αλβανικού εδάφους;

-Σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο σε επίπεδο διμερών σχέσεων προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ομογενών Βορειοηπειρωτών στις εκλογές της Αλβανίας;