Μοριοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μοριοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3167

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κο Νίκο Φίλη

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μοριοδότηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς»

Οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιούνται μέσω του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον νόμο 3255/04 και το νόμο 3848/10. Στη συνέχεια, τα κενά που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καλύπτονται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καθώς και με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
Η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται από τους ειδικούς πίνακες που συντάσσονται κάθε καλοκαίρι, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Ωστόσο, στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ισχύει το εξής παράδοξο. Η σειρά κατάταξης κρίνεται μόνο από τα μόρια της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και από το εάν έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Στην ουσία δηλαδή κατά την επιλογή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν αναγνωρίζονται, καθώς δεν μοριοδοτούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών, διδακτορικά και μεταπτυχιακά συναφή με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.
Ενώ δηλαδή σε όλες τις προκηρύξεις για προσωρινό ή μόνιμο προσωπικό στο Ελληνικό Δημόσιο οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποτελούν επιπλέον προσόν και κριτήριο πρόσληψης ακόμα και εάν το γνωστικό αντικείμενο είναι διαφορετικό, καθώς αναβαθμίζουν συνολικά την εικόνα του υποψηφίου, δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει τη διαδικασία μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και να συνυπολογίζει στην αξιολόγησή τους, τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών τους;