Χωρίς επιχειρήσεις από την Βόρεια Ελλάδα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ιράν

Χωρίς επιχειρήσεις από την Βόρεια Ελλάδα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ιράν Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Προς Υπουργούς:
-Εξωτερικών
-Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Χωρίς επιχειρήσεις από την Βόρεια Ελλάδα το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ιράν»

Εμφανής ήταν η απουσία των βορειοελλαδικών επιχειρήσεων από την αποστολή, που συνόδευσε τον Πρωθυπουργό στο πρόσφατο ταξίδι του στο Ιράν, αποτυπώνοντας την απαξίωση των κυβερνώντων προς τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η πολυπληθής αποστολή του Πρωθυπουργού αποτελούνταν μεταξύ άλλων από 60 περίπου επιχειρηματίες, αλλά για την Κυβέρνηση προφανώς δεν είχε θέση στην αποστολή κάποια επιχείρηση της Βόρειας Ελλάδας, αφού ούτε καν ρωτήθηκαν οι επιχειρήσεις, οι σύνδεσμοι και τα επιμελητήρια, των οποίων αποτελούν μέλη.
Την στιγμή, που κατά την Κυβέρνηση ένας από τους σκοπούς του συγκεκριμένου ταξιδιού ήταν η σύναψη εμπορικών και άλλων συμφωνιών με φορείς και επενδυτές του Ιράν, οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας αγνοήθηκαν παντελώς. Σημειωτέον, ότι πολλές βορειοελλαδικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις του Ιράν, προσβλέποντας και σε μεγαλύτερα οφέλη από νέες συνεργασίες. Ενώ η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της προσέλκυσης επενδύσεων και της τόνωσης της εθνικής μας οικονομίας, την ίδια ώρα δεν συμπεριλαμβάνει στα ταξίδια του Πρωθυπουργού επιχειρήσεις, που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Για ποιους λόγους δεν συμπεριελήφθησαν επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ιράν;

-Ποιος ήταν ο μετρήσιμος απολογισμός του συγκεκριμένου ταξιδιού;