Αδικία υφίστανται οι απόστρατοι Εθελοντές Μακράς Θητείας

Αδικία υφίστανται οι απόστρατοι Εθελοντές Μακράς Θητείας Κύριο

Αρ. πρωτ.:

Θεσσαλονίκη, 21 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
- Εθνικής Άμυνας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αδικία υφίστανται οι απόστρατοι Εθελοντές Μακράς Θητείας»

Ένα χρόνιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), το οποίο δημιουργεί αδικίες σε βάρος τους σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες στρατιωτικών. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί λογαριασμοί αλληλοβοήθειας των Ενόπλων Δυνάμεων υποχρεώνουν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας σε καταβολή πρόσθετης εισφοράς 2% για το διάστημα που υπηρετούσαν ως Εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης. Η λογική της συγκεκριμένης διάταξης στηρίζεται στο γεγονός, ότι οι εισφορές που οι Εθελοντές Μακράς Θητείας κατέβαλλαν κατά το χρόνο που υπηρετούσαν σαν ΟΠΥ ήταν «κοινωνικοί πόροι» και όχι κανονικές εισφορές, παρόλο που οι ΕΜΘ πλήρωναν στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας κανονικά εισφορές που κατέβαλλαν και οι υπόλοιποι στρατιωτικοί.
Τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας εδώ και 2,5 χρόνια παρακρατούν 2% από το εφάπαξ των ΕΜΘ, κάτι που συνιστά κατάφωρη αδικία για τον κλάδο τους. Η αδικία αυτή προσβάλλει μια ολόκληρη κατηγορία στρατιωτικών, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την πατρίδα και τίμησαν το εθνόσημο. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επιλύσει το παραπάνω πρόβλημα και να άρει την αδικία που υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, διορθώνοντας την διάταξη που τους παρακρατά 2% από το εφάπαξ τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να άρει την αδικία που υφίστανται οι απόστρατοι Εθελοντές Μακράς Θητείας με την παρακράτηση 2% των εφάπαξ τους;