Εγκαταλείπουν το σχολείο για να δουλέψουν τα Ελληνόπουλα

Εγκαταλείπουν το σχολείο για να δουλέψουν τα Ελληνόπουλα Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2496

Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Εγκαταλείπουν το σχολείο για να δουλέψουν τα Ελληνόπουλα»

Αποθαρρυντικά για το μέλλον της νεολαίας και κατ' επέκταση το μέλλον της χώρας μας είναι τα στοιχεία του Συνηγόρου του Παιδιού αναφορικά με τα ποσοστά των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν ολοκληρώσουν το λύκειο.
Την εποχή της δια βίου μάθησης και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, όταν όλος ο κόσμος πλέον μιλάει για τεχνολογικό αναλφαβητισμό, στην Ελλάδα φαίνεται να κάνουμε μία επικίνδυνη στροφή στο παρελθόν και σχεδόν στον αναλφαβητισμό.
Η μεγαλύτερη μαθητική διαρροή στην Ελλάδα είχε παρατηρηθεί τη δεκαετία του '80, όταν και άγγιζε το 20%, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια το κλίμα είχε αναστραφεί και τα ποσοστά αυτά είχαν μειωθεί αισθητά.
Η οικονομική κρίση, όμως, φαίνεται να αποτυπώνεται και σε αυτή την παράμετρο, καθώς περίπου 30 χιλιάδες μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο κάθε χρόνο στην Ελλάδα λόγω οικονομικών προβλημάτων. Η πιο μεγάλη διαρροή μαθητών παρατηρείται στους μαθητές της Γ' Γυμνασίου που δεν συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο λύκειο. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται σε ακριτικές περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα και η Ροδόπη, όπου τα ποσοστά αγγίζουν το 8,37% και 8,2% αντίστοιχα, τη στιγμή που στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη τα ποσοστά φθάνουν στο 4,85% και το 4,25% αντίστοιχα.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Συνηγόρου του Παιδιού και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σύμφωνα με τα οποία η πλειοψηφία των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι ηλικίας 15-17 ετών και αναγκάζονται να σταματήσουν το σχολείο προκειμένου να βγουν στην αγορά εργασίας, καθώς προέρχονται κυρίως από οικογένειες που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Έχει το αρμόδιο Υπουργείο στη διάθεσή του στοιχεία αναφορικά με τα ποσοστά των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και εάν ναι, πως διαμορφώνονται αυτά και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αναχαιτίσει το μεγάλο κύμα φυγής των μαθητών από τη σχολική κοινότητα, ώστε να στηριχθεί έμπρακτα η ελληνική παιδεία σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες βαθμίδες;