Σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή κονδυλίων των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία

Σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή κονδυλίων των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία Κύριο

Αρ. πρωτ.:2479


Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Σημαντικές καθυστερήσεις στην καταβολή κονδυλίων των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία»

Τα ελληνόγλωσσα σχολεία στη Γερμανία αντιμετωπίζουν μία σειρά από λειτουργικά προβλήματα, που οφείλονται στις μεγάλες καθυστερήσεις καταβολής των σχετικών κονδυλίων για τα λειτουργικά τους έξοδα, με αποτέλεσμα να κωλύεται το εκπαιδευτικό τους έργο, αλλά ακόμα και να εκτίθεται η χώρα μας στο εξωτερικό.
Παρά το γεγονός ότι η φετινή σχολική χρονιά έχει σχεδόν ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ, τα λειτουργικά προβλήματα δεν φαίνεται να εξομαλύνονται. Πιο συγκεκριμένα οι σχολικές επιτροπές των ελληνόγλωσσων σχολείων της Γερμανίας εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών εξόδων τους, όπως είναι τα μισθώματα για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται ως σχολικές μονάδες, η εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, θέρμανσης και τηλεπικοινωνιών.
Αφετηρία του προβλήματος φαίνεται να είναι οι όλο και μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην καταβολή των κονδυλίων από την πλευρά του Υπουργείου, μία καθυστέρηση ωστόσο η οποία καθιστά αδύνατη την έγκαιρη αποπληρωμή των δεσμεύσεων και των λειτουργικών δαπανών των ελληνόγλωσσων σχολείων στη Γερμανία. Τέτοιες πρακτικές αφήνουν εκτεθειμένη την ίδια τη χώρα μας, ενώ λαβώνουν και αμαυρώνουν τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Για ποιους λόγους σημειώνονται τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των κονδυλίων του αφορούν στα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον και να καταβάλλονται έγκαιρα τα σχετικά κονδύλια στις σχολικές επιτροπές των ελληνόγλωσσων σχολείων της Γερμανίας;