Υψηλές και απαγορευτικές χρεώσεις επιχειρήσεων στη χρήση συσκευών POS

Υψηλές και απαγορευτικές χρεώσεις επιχειρήσεων στη χρήση συσκευών POS Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2480

Θεσσαλονίκη, 20 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Υψηλές και απαγορευτικές χρεώσεις επιχειρήσεων στη χρήση συσκευών POS»

Στον απόηχο των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) που επέβαλε εν μία νυκτί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πολλές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προμηθευθούν τερματικές συσκευές αποδοχής καρτών πληρωμής (συσκευές POS) προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτα τις εμπορικές και οικονομικές τους συναλλαγές.
Ωστόσο, στην πράξη αντιμετωπίζουν μία σειρά από ζητήματα, καθώς το ύψος των χρεώσεων τραπεζών και ιδιωτικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός ιδιαίτερα επιβαρυντικό έως και απαγορευτικό, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη ηλεκτρονική έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 30/11-7/12/2015, το 40% των συμμετεχόντων επιχειρήσεων έχουν προμηθευτεί τη συσκευή POS το 2015 λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων.
Σε ό,τι αφορά στη χρήση πιστωτικής κάρτας από τον πελάτη για την εξόφληση της συναλλαγής, η επιχείρηση επιβαρύνεται με ένα ποσοστό προμήθειας που κυμαίνεται από 1,5% έως ακόμα και ανώτερη του 3%. Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται χρεωστική κάρτα τα ποσοστά χρέωσης κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα, ωστόσο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα για τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που επιβαρύνεται με προμήθεια από 3% και άνω σε κάθε συναλλαγή.
Παράλληλα, οι όποιες προμήθειες προστίθενται στο συνολικό ποσό της συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η εκάστοτε επιχείρηση επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων επιδέχεται πέρα από την προμήθεια, επιπλέον χρέωση ενός ποσού για κάθε συναλλαγή, αλλά και για τη μεταφορά των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό της, ενώ υπάρχει και η χρέωση της ετήσιας συνδρομής για πολλές επιχειρήσεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Ποιο είναι ακριβώς το ύψος των χρεώσεων στις οποίες υπόκεινται σήμερα οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν συσκευές POS και κατά πόσο συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 αναφορικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείου, ώστε στο πλαίσιο των κεφαλαιακών ελέγχων, αλλά και στη προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις στη χρήση συσκευών POS και να προωθηθεί η όλη διαδικασία και σε άλλες επιχειρήσεις στη συνέχεια;