Αναβάθμιση της Σχολής Λιμενοφυλάκων

Αναβάθμιση της Σχολής Λιμενοφυλάκων Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2430

Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αναβάθμιση της Σχολής Λιμενοφυλάκων»

Σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης δεν εντάσσεται η σχολή Λιμενοφυλάκων, η οποία αποτελεί παραγωγική σχολή στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Πρόκειται για την μοναδική στρατιωτική σχολή στη χώρα μας, που δεν ανήκει σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης, την στιγμή που οι αντίστοιχες παραγωγικές σχολές Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας και η Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι προφανές, ότι υπάρχει ζήτημα άνισης μεταχείρισης, μεταξύ των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας και των Ενόπλων δυνάμεων, καθώς στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να κατατάσσονται σε σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ με κατατακτήριες εξετάσεις για απόκτηση γνώσεων, που θα ωφελήσουν τόσο τους ίδιους όσο και την υπηρεσία. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να τροποποιήσει την σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, αναβαθμίζοντας τη Σχολή Λιμενοφυλάκων και εντάσσοντας την στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να αναβαθμίσει τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, εντάσσοντάς την στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι αντίστοιχες σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών;