Τέλος η αριστεία από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Τέλος η αριστεία από τις Ένοπλες Δυνάμεις Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2376

Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
Εθνικής Άμυνας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τέλος η αριστεία από τις Ένοπλες Δυνάμεις»

Αλλεργία φαίνεται πως προκαλεί στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η έννοια της αριστείας. Έτσι μετά από την εκπαίδευση και την κατάργηση της αριστείας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα η Κυβέρνηση αποφασίζει μέσω διάταξης σχεδίου νόμου την κατάργηση της αριστείας και στις Ένοπλες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, αλλάζει η κλίμακα βαθμολογίας των σχολών και των σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι, από 17 που είναι σήμερα ο βαθμός για την ένταξη στην κατηγορία «λίαν καλώς» γίνεται 15, ενώ η βάση κάτω από την οποία κάποιος χαρακτηρίζεται «αποτυχών» από το 11,99 κατεβαίνει στο 9,99. Σημειωτέον, ότι το αρμόδιο Υπουργείο επιμένει και στην αναδρομικότητα της συγκεκριμένης διάταξης σε βάθος 5ετίας.
Προφανώς, η Κυβέρνηση λειτουργώντας μικροκομματικά και με ίδιον κομματικό όφελος προχωρά στην αλλαγή αυτή έχοντας συγκεκριμένη σκοπιμότητα, δηλαδή την ικανοποίηση πελατειακών αιτημάτων συγκεκριμένων στρατιωτικών εις βάρος άλλων στρατιωτικών που με κόπο πέτυχαν υψηλές βαθμολογίες. Με αυτό τον τρόπο δίνουν το δικαίωμα σε μια συγκεκριμένη μερίδα στρατιωτικών να κριθούν για ανώτατες θέσεις, αλλά και για θέσεις εξωτερικού. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην ακολουθήσει το «δόγμα Μπαλτά» περί κατάργησης του προσόντος της αριστείας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Για ποιον λόγο το αρμόδιο Υπουργείο καταργεί την έννοια της αριστείας στις Ένοπλες Δυνάμεις;

-Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει την θέση του και να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη;