Ανησυχία για φαινόμενα υπόγειου εκτουρκισμού σε σχολεία της Θράκης

Ανησυχία για φαινόμενα υπόγειου εκτουρκισμού σε σχολεία της Θράκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2375

Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ανησυχία για φαινόμενα υπόγειου εκτουρκισμού σε σχολεία της Θράκης»

Το πρόγραμμα Comenius είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών, στο οποίο συμμετέχουν πολλά ελληνικά σχολεία τα τελευταία 10 χρόνια. Στο πλαίσιο του προγράμματος ελληνικά σχολεία πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες του εξωτερικού ανταλλάσσοντας γνώσεις, εμπειρίες και ανοίγοντας νέους ορίζοντες στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν.
Προβληματισμό, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι σχολεία της Θράκης περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος και ως χώρα ανταλλαγής και επίσκεψης επιλέγουν μόνο την Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια, σχολεία από την Ξάνθη και την Κομοτηνή στα οποία φοιτούν και πολλά παιδιά Ελλήνων Πομάκων, που επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί της ελληνικής παιδείας, αναπτύσσουν συνεργασίες και επισκέπτονται μόνο σχολεία της γειτονικής Τουρκίας.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι στο πλαίσιο παλαιότερης επίσκεψης οι μαθητές των ελληνικών σχολείων της Θράκης έφτιαξαν τουρκικές χάρτινες σημαίες, ζωγραφιές με την ημισέλινο, καθώς επίσης μάθανε τουρκικά τραγούδια. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης και την επιστροφή τους στη χώρα μας, το υλικό αυτό τοιχοκολλήθηκε στις τάξεις και τους διαδρόμους των σχολικών μονάδων, μαζί με μεγάλες τιμητικές πλακέτες στα τουρκικά, που δόθηκαν ως αναμνηστικό δώρο στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι μαθητές του ελληνικού σχολείου καθημερινά αντικρίζουν τουρκικές σημαίες, χάρτες και πλακέτες στους διαδρόμους και τις τάξεις, καλλιεργώντας έναν κρυφό και υπόγειο εκτουρκισμό της εκπαίδευσης στη Θράκη.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να θέσει ένα τέλος στον υπόγειο εκτουρκισμό που φαίνεται να επιχειρείται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της Θράκης, στα οποία μάλιστα φοιτούν και πολλά παιδιά Ελλήνων Πομάκων;