"Μπαλτάς" στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

"Μπαλτάς" στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2324

Θεσσαλονίκη, 14 Ιανουαρίου 2016

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

« "Μπαλτάς" στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης»

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η καρατόμηση στελεχών και διοικήσεων οργανισμών και φορέων. Αυτή τη φορά ο αρμόδιος Υπουργός με συνοπτικές διαδικασίες, που παραπέμπουν σε απολυταρχικά καθεστώτα, προχωρά στην αποπομπή της διοίκησης του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει τη στοιχειώδη ευγένεια να ενημερώσει προηγουμένως τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ενδεικτικό της αριστερής πρακτικής είναι το γεγονός, ότι η διεύθυνση του Μουσείου πληροφορήθηκε την απομάκρυνσή της μέσω του σχετικού εγγράφου που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το Μουσείο Φωτογραφίας είναι ένα εξειδικευμένο μουσείο για την φωτογραφία, το μοναδικό στην Ελλάδα και λειτουργεί ταυτόχρονα ως Μουσείο, ως Κέντρο και ως διοργανωτής Φεστιβάλ. Το σύνολο των δράσεων του και η χρηστή διοίκησή του από άτομα καταρτισμένα και με πλούσια τεχνογνωσία αποδεικνύει το συντονισμένο έργο και το συγκροτημένο σχέδιο λειτουργίας του Μουσείου. Μάλιστα η καρατομηθείσα διοίκηση μέσα σε μια περίοδο κρίσης κατάφερε με ιδιαίτερο τρόπο να αξιοποιήσει πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με μεγάλα μουσεία και γκαλερί του εξωτερικού. Παρόλο αυτά η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μη υπολογίζοντας όλα τα παραπάνω, λειτουργεί για ακόμη μια φορά με αμιγώς κομματικά κριτήρια στην επιλογή στελεχών οργανισμών και φορέων, καταργώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας και δικαίου. Δεν εξηγείται διαφορετικά η βιασύνη της να καρατομήσει την παραπάνω διοίκηση, η θητεία της οποίας υπό φυσιολογικές συνθήκες έληγε τον Μάρτιο του 2017. Ανάλογες πρακτικές έχουν ακολουθηθεί και σε πλήθος άλλων κρατικών φορέων και οργανισμών, όπου οι διοικήσεις ενημερωνόντουσαν για την αποπομπή τους είτε μέσω δημοσιευμάτων του τύπου, είτε μέσω διαρροών κύκλων των Υπουργείων, όπου υπάγονται.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιους λόγους αποδίδεται η βιασύνη αποπομπής της διοίκησης του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή της νέας διοίκησης;