Αναφορά: Υπόμνημα Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Υπόμνημα Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 748/17.12.2015

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
- Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Προτάσεις-διεκδικήσεις Ένωσης για τους συναδέλφους και τις Λ. Αρχές Κεντρικής Μακεδονίας».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ