Αναφορά: Υπόμνημα για την αναδιοργάνωση των Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Θερμαϊκού

Αναφορά: Υπόμνημα για την αναδιοργάνωση των Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Θερμαϊκού Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 745/17.12.2015

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Δήμου Θερμαϊκού με θέμα «Πρόταση σχετικά με την επικείμενη σύμπτυξη και αναδιοργάνωση των Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Θερμαϊκού».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ