Αναφορά: Υπόμνημα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Αναφορά: Υπόμνημα Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 744/17.12.2015

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με θέμα «Επιχορήγηση συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων», αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης καυσίμων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ