Αναφορά: Υπόμνημα Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για τις τιμές των φαρμάκων

Αναφορά: Υπόμνημα Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας για τις τιμές των φαρμάκων Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 654/14.12.2015

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Υγείας
-Οικονομικών
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, αναφορικά με τις επικείμενες ρυθμίσεις στις τιμές των φαρμάκων και τις επιβαρύνσεις των ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ