Αναφορά: ΕΣΑμεΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Αναφορά: ΕΣΑμεΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 653/14.12.2015

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με.Α.», με θέμα «Προτάσεις της ΕΣΑμεΑ επί του νομοσχεδίου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» με σκοπό την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς των δανειοληπτών με αναπηρία και χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ