Αναφορά: Αίτημα ΠΕΔΚΜ για τα οικονομικά των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας

Αναφορά: Αίτημα ΠΕΔΚΜ για τα οικονομικά των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 652/14.12.2015

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Οικονομικών
- Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔΚΜ (9-11-2015) για τα οικονομικά των Δήμων», αναφορικά με τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

-Ο-

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ