Αναφορά: Υπόμνημα ΠΕΔΚΜ με θέμα "Δικαίωμα χρήσης βοσκής-αφαίρεση θεσμοθετημένου δημοτικού εσόδου"

Αναφορά: Υπόμνημα ΠΕΔΚΜ με θέμα "Δικαίωμα χρήσης βοσκής-αφαίρεση θεσμοθετημένου δημοτικού εσόδου" Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 644/14.12.2015

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Δικαιώματα χρήσης βοσκής – αφαίρεση θεσμοθετημένου δημοτικού εσόδου».
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ