Αναφορά: Αίτημα Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσνικης "Ο Ερμής"

Αναφορά: Αίτημα Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσνικης "Ο Ερμής" Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 643/14.12.2015

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», αναφορικά με τα όρια της έδρας των ταξί και τις επιπτώσεις που έχουν επιφέρει στον κλάδο και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ