Αναφορά: Υπόμνημα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Αναφορά: Υπόμνημα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 641/14.12.2015

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015

Προς Υπουργούς:
-Υγείας
-Οικονομικών
- Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα υπόμνημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Λειτουργία Νοσοκομείου Παπαγεωργίου», αναφορικά με τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της υποχρηματοδότησής του.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Αναφορά-Έγγραφο

Απάντηση Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου Υγείας

Απάντηση Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

-Ο-
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ