Στον αέρα οι νεφροπαθείς του νομού Θεσσαλονίκης

Στον αέρα οι νεφροπαθείς του νομού Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2035

Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2015

Προς Υπουργό:
Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Στον αέρα οι νεφροπαθείς του νομού Θεσσαλονίκης»

Τεράστιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς στο νομό Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών των ιδιωτικών μονάδων τεχνητού νεφρού. Η έλλειψη χρηματοδότησης έχει οδηγήσει σε απελπιστική κατάσταση αρκετούς αιμοκαθαρόμενους νεφροπαθείς της Θεσσαλονίκης, η υγεία των οποίων βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο εξαιτίας των παλινωδιών του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο δεν καταβάλει τα χρήματα που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των ιδιωτικών μονάδων τεχνητού νεφρού.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι μονάδες να κινδυνεύουν με οικονομική ασφυξία και να μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι σε αυτές, οι προμηθευτές, το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και οι αιμοκαθάρσεις να βρίσκονται στον αέρα. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη ανησυχία στους νεφροπαθείς, οι οποίοι αδυνατώντας να εξυπηρετηθούν στις μονάδες τεχνητού νεφρού του δημοσίου τομέα καταφεύγουν στις ιδιωτικές, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους. Σημειωτέον, ότι το πρόβλημα χρηματοδότησης που έχουν οι ιδιωτικές μονάδες τεχνητού νεφρού παρατηρείται μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης, με τις πληρωμές στην υπόλοιπη χώρα να έχουν γίνει κανονικά. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο και ο άμεσα εμπλεκόμενος ΕΟΠΥΥ να ξεμπλοκάρει την διαδικασία και να προχωρήσει στην καταβολή των χρημάτων στις συγκεκριμένες μονάδες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν με λουκέτο οι ιδιωτικές μονάδες τεχνητού νεφρού στη Θεσσαλονίκη και πότε θα καταβάλει τα ποσά που οι μονάδες αυτές δικαιούνται;