Τεράστιες ελλείψεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Τεράστιες ελλείψεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4030

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2015

Προς Υπουργό:

Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τεράστιες ελλείψεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των ελλείψεων σε αναλώσιμα, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στον απαραίτητο εξοπλισμό. Εξαιτίας της κρισιμότητας των ημερών και της οικονομικής ασφυξίας, λόγω της επιβολής των capital controls, οι προμήθειες σε τρόφιμα παρουσιάζουν έλλειψη με τους προμηθευτές να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Η τροφοδοσία του νοσοκομείου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, οι αποθήκες σταδιακά αδειάζουν και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ασθενείς και προσωπικό.
Η λειτουργία του νοσοκομείου βρίσκεται στα όριά του με τους τομείς της καθαριότητας, της σίτισης και της φύλαξης να είναι στον αέρα. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν η έλλειψη προσωπικού, όπως και τα προβλήματα στον τεχνολογικό εξοπλισμό. Η υποστελέχωσή του επιβαρύνει την κατάσταση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργήσει άμεσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και να καλυφθούν έγκαιρα οι ανάγκες του.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οξύτατα προβλήματα, που αντιμετωπίζει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης;