Ταλαιπωρία τουριστών στην έκδοση βίζας

Ταλαιπωρία τουριστών στην έκδοση βίζας Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2776

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2015

Προς Υπουργό:

Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ταλαιπωρία τουριστών στην έκδοση βίζας»

Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία της χώρας μας αποτελούσε και αποτελεί τον κατεξοχήν τομέα, μέσω του οποίου μπορεί να επέλθει η ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς και ως εκ τούτου η ανόρθωση της εθνικής μας οικονομίας. Οι τονωτικές παρεμβάσεις και η συγκρότηση ενός ουσιαστικού και ρεαλιστικού σχεδίου, βάσει του οποίου θα αναπτυχθεί ο τουρισμός στην πατρίδα μας, έπειτα από διαβούλευση ασφαλώς με τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού, αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Το κλίμα αισιοδοξίας και η αύξηση των μεγεθών στον τουριστικό τομέα αποτελούν παράγοντες, που έχουν άμεση επίδραση στο τουριστικό προϊόν.
Η ύπαρξη όμως γραφειοκρατικών ζητημάτων, που δυσχεραίνουν και ταλαιπωρούν τους τουρίστες, αποτελεί εμπόδιο για την ανάκαμψη της τουριστικής αγοράς και δεν ενισχύει το τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας. Χαρακτηριστικά, η κοινοτική οδηγία, που ισχύει για το νέο σύστημα θεωρήσεων βίζας, το οποίο βασίζεται σε βιομετρικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τα δακτυλικά αποτυπώματα δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Με την συγκεκριμένη οδηγία οι Ελληνικές πρεσβείες σε χώρες, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία κ.α. υποχρεούνται να κάνουν ταυτοπροσωπία με ηλεκτρονικό αποτύπωμα για έκδοση τουριστικής βίζας. Έτσι, εάν ένας Ρώσος πολίτης επιθυμεί να ταξιδέψει στη χώρα μας είναι αναγκασμένος να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να επισκεφθεί ένα από τα Ελληνικά προξενεία σε μια τεράστια χώρα, όπως η Ρωσία. Σε αυτές τις μεγάλες χώρες οι αποστάσεις που αναγκάζονται να διανύσουν οι πολίτες τους για να μεταβούν στα προξενεία μας, τα οποία σημειωτέον στην πλειοψηφία τους ήταν ανέτοιμα για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, είναι μεγάλες, όπως αυξημένα είναι και τα έξοδα. Με το συγκεκριμένο μέτρο, υπάρχει ο κίνδυνος να ακυρωθούν πολλές αφίξεις τουριστών προς την πατρίδα μας και κυρίως προς την Βόρεια Ελλάδα, όπου κατευθύνεται και το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών από αυτές τις χώρες και να κατευθυνθούν προς άλλες χώρες, όπως η γειτονική Τουρκία, όπου ισχύουν απλούστερες διαδικασίες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το αρμόδιο Υπουργείο το ζήτημα, που έχει ανακύψει με την έκδοση βίζας, προκειμένου να μην υφίστανται ταλαιπωρία οι τουρίστες, που επιθυμούν να εισέλθουν στην πατρίδα μας;

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να διευκολύνει την κατάσταση και να εκδώσει οδηγία, ώστε να γίνεται η έκδοση βίζας από τα προξενεία μας στο εξωτερικό και εν συνεχεία όταν αφιχθεί ο τουρίστας στην πατρίδα μας τότε να γίνεται και η καταγραφή αποτυπωμάτων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ταλαιπωρία των τουριστών;