Στον αέρα τα δημόσια έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013

Στον αέρα τα δημόσια έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2773

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2015

Προς Υπουργό:
- Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Στον αέρα τα δημόσια έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Δεκάδες δημόσια και δημοτικά έργα, ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013, κινδυνεύουν να μείνουν ημιτελή και ανολοκλήρωτα, καθώς οι καθυστερήσεις των πληρωμών έχουν εξαντλήσει την αντοχή των κατασκευαστικών εταιρειών, που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις δικές τους οικονομικές υποχρεώσεις.
Σε αδιέξοδο βρίσκονται δεκάδες δήμαρχοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς δέχονται συνεχώς αιτήσεις διακοπής των δημοσίων έργων από τις εργοληπτικές εταιρείες, λόγω μη έγκρισης των λογαριασμών εκτελεσμένων εργασιών.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, καθώς οι δήμαρχοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων εντός της προθεσμίας του 2015 και τη μη χρηματοδότησή τους από τους πόρους του ΕΣΠΑ, γεγονός που στο τέλος θα τους υποχρεώσει να αποπληρώσουν τα έργα από τα ταμεία των δήμων, τα οποία με τη σειρά τους έχει δεσμεύσει με την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην Κυβέρνηση ζητώντας με αίτημά της την αποδέσμευση των πόρων του τρέχοντος ΕΣΠΑ και συνεπώς των έργων των δήμων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που καταγράφεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς είναι δεκάδες τα έργα που εντάχθηκαν στο τρέχον ΕΣΠΑ και τα οποία έχουν σταματήσει να εκτελούνται, με τους δημάρχους να δέχονται συνεχώς αιτήσεις διακοπής τους από τις εργοληπτικές εταιρείες.
Την ανησυχία τους για το θέμα εκφράζουν και τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), καθώς οι εργολήπτες αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν τους μισθούς των εργαζομένων τους, λόγω της στάσης πληρωμών του κράτους.
Η κατάσταση είναι σε οριακό σημείο, καθώς ελλοχεύει άμεσα ο κίνδυνος κατάπτωσης των ρητρών εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των δημοτικών αρχών προς τις ανάδοχες εταιρείες. Ενώ εάν δεν αποδεσμευθούν οι κοινοτικοί πόροι, το ελληνικό δημόσιο θα αναγκαστεί τελικά να καλύψει το κόστος.
Σε περίπτωση που παραταθεί η πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή, και συνεχιστεί η καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δημοσίων έργων, τότε δεν θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, την καταλυτική ημερομηνία για το ΕΣΠΑ 2007-2013. Αυτό στην πράξη θα σηματοδοτήσει μία σειρά από ακόμα πιο καταστροφικές για την ελληνική οικονομία συνέπειες, καθώς όχι μόνο δεν θα αποπληρωθούν τα έργα από κοινοτικούς πόρους -που δικαιούται η χώρα μας και οφείλει να αξιοποιήσει προς όφελος των πολιτών της- αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιστροφή των ήδη καταβληθέντων ποσών από το ελληνικό δημόσιο.

Η χρονική αυτή περίοδος αποτελεί κομβικό σημείο, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση του ενός προγράμματος ΕΣΠΑ και πριν την έναρξη του νέου (ΣΕΣ 2014-2020). Τα κονδύλια του προγράμματος αποτελούν κατά την τρέχουσα περίοδο τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης των ΟΤΑ και η κατοχύρωση και αξιοποίησή τους θα πρέπει να αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας και προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, προκειμένου οι δήμοι να μπορέσουν να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αποδεσμευθούν οι πόροι που χρηματοδοτούν τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή και να μη χαθούν πολύτιμα κονδύλια για τη χώρα μας;

-Εξετάζει το ενδεχόμενο το αρμόδιο Υπουργείο να ζητήσει παράταση της ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέχρι το τέλος του 2016, ώστε να ολοκληρωθούν τα υπό κατασκευή έργα, αλλά και να μην υπάρξουν κυρώσεις και υποχρεωθεί η χώρα μας σε επιστροφή ακόμα και των ήδη καταβληθέντων ποσών;

-Σε ποιες ενέργειες προβλέπεται να προβεί η Κυβέρνηση για την άμεση έναρξη του νέου προγράμματος ΣΕΣ 2014-2020;