Αναγκαία η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Αναγκαία η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2454

Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου 2015

Προς Υπουργό:
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αναγκαία η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης»

Ένα διαχρονικό αίτημα επανέρχεται στο προσκήνιο αναφορικά με την δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στον Δήμο Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία ενός σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού στην πόλη του Λαγκαδά παραμένει επίκαιρο λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, που υπάρχουν. Η αντιμετώπιση πυρκαγιών, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, η προληπτική πυροπροστασία και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά καθιστούν επιβεβλημένη την δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού, δεδομένου της μεγάλης έκταση της επαρχίας Λαγκαδά.
Το έργο που επιτελούν τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αναμφισβήτητα τεράστιο και ιδιαίτερα σημαντικό. Οι αυξημένες ανάγκες όμως και οι έκτακτες περιστάσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με ημίμετρα, αλλά με ένα συγκροτημένο σχέδιο επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Ως εκ τούτου η δημιουργία σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού στον Λαγκαδά και μάλιστα στους χώρους του πρώην στρατοπέδου Μπαρέτη είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αρκεί να υπάρξει η πολιτική βούληση του αρμόδιου Υπουργείου. Με αυτό τον τρόπο θα εισακουστεί η τοπική κοινωνία και θα γίνει δεκτό ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των αρχών της περιοχής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προωθήσει την δημιουργία σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού στον Δήμο Λαγκαδά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής;