Επικίνδυνη η κατάργηση των ΑΤ Σοχού και Ζαγκλιβερίου

Επικίνδυνη η κατάργηση των ΑΤ Σοχού και Ζαγκλιβερίου Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2438

Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2015

Προς Υπουργό:
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Επικίνδυνη η κατάργηση των ΑΤ Σοχού και Ζαγκλιβερίου»

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών της Ελληνικής Αστυνομίας φαίνεται να εξετάζεται από το αρμόδιο Υπουργείο η κατάργηση λειτουργίας των Αστυνομικών Τμημάτων Σοχού και Ζαγκλιβερίου στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Η πιθανή αυτή κίνηση θα επιφέρει μία σειρά από προβλήματα σε επίπεδο αστυνόμευσης και σε όλη την ευρύτερη περιοχή, καθώς τόσο το ΑΤ Σοχού όσο και αυτό του Ζαγκλιβερίου καλύπτουν διοικητικά μεγάλες περιοχές ιδιαίτερης μορφολογικής διαμόρφωσης.
Πιο συγκεκριμένα, το ΑΤ Σοχού εξυπηρετεί τους κατοίκους δεκαπέντε (15) απομακρυσμένων χωριών (Σοχός, Ασκός, Κρυονέρι, Αυγή, Λοφίσκος, Αρετή, Φιλαδέλφειο, Ξηροπόταμος, Ανοιξιά, Μαυρούδα, Σκεπαστό, Λίμνη, Στεφανινά, Αρέθουσα και Λευκούδα).
Αντίστοιχα, το ΑΤ Ζαγκλιβερίου καλύπτει τις ανάγκες αστυνόμευσης μίας μεγάλης περιοχής που εκτείνεται από τα Λαγκαδίκια έως τον Αγ. Βασίλειο, ενώ περιλαμβάνει και τα ορεινά χωριά του Ζαγκλιβερίου, της Σαρακίνας, του Αδάμ, των Πετροκέρασων και του Αγ. Χαραλάμπους. Πρόκειται για περιοχές κυρίως ορεινές με δύσκολο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.
Οι γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες των περιοχών ευθύνης των εν λόγω ΑΤ θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Τα διοικητικά όρια του ΑΤ Σοχού φθάνουν έως τον Νομό Σερρών, ενώ του ΑΤ Ζαγκλιβερίου έως τα όρια του Νομού Χαλκιδικής, με πολλές οδούς διαφυγής αντίστοιχα, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο των αστυνομικών αρχών. Επιπλέον, πρόκειται για περιοχές που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι ορεινές με αποτέλεσμα κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω των συχνών χιονοπτώσεων, των παγετών και των χαμηλών θερμοκρασιών η πρόσβαση να είναι δύσκολη και πολύχρονη.
Η παύση της λειτουργίας τους, έστω και κάτω από τις υπάρχουσες δύσκολες συνθήκες λόγω έλλειψης προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών, θα επιφορτίσει τα υπόλοιπα Αστυνομικά Τμήματα της ευρύτερης περιοχής, δημιουργώντας δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην καταστολή της εγκληματικότητας και την αποκατάσταση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών και θα σημάνει το τέλος της άμεσης και έγκαιρης αστυνομικής παρέμβασης σε πιθανό παραβατικό περιστατικό στις περιοχές ευθύνης τους.
Σε μια περίοδο που το αίτημα των πολιτών και οι ανάγκες της εποχής επιβάλλουν την ενίσχυση των εν λόγω ΑΤ με προσωπικό και οχήματα, η πιθανή κατάργησή τους ή συγχώνευση με άλλα ΑΤ θα επιφέρει πολλαπλά προβλήματα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Επιβεβαιώνει το αρμόδιο Υπουργείο ότι εξετάζει την πιθανή κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων που εδρεύουν στον Σοχό και στο Ζαγκλιβέρι του Νομού Θεσσαλονίκης;

-Εάν αληθεύουν οι πληροφορίες αυτές, σε ποια ΑΤ προβλέπεται να προσχωρήσει τις αρμοδιότητές τους και τις περιοχές ευθύνης τους και ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο για την καταστολή και πάταξη της εγκληματικότητας στις εν λόγω περιοχές;

-Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των περιοχών αυτών, προβλέπεται να επανεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο τη διατήρηση των ΑΤ Σοχού και Ζαγκλιβερίου και την ενίσχυσή τους τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές;