Μέτρα για την ουσιαστική κατάργηση της Σαρία

Μέτρα για την ουσιαστική κατάργηση της Σαρία Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2102

Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2015

Προς Υπουργό

-Δικαιοσύνης


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μέτρα για την ουσιαστική κατάργηση της Σαρία»

Μία υπόθεση οικογενειακών διαφορών μιας Ελληνίδας μουσουλμάνας φέρνει στο προσκήνιο για ακόμα μία φορά το ζήτημα της εφαρμογής της Σαρία εντός της ελληνικής επικράτειας. Με προσφυγή της στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια η εν λόγω Ελληνίδα πολίτης, που είναι μουσουλμάνα στο θρήσκευμα, ζητά από τη χώρα μας να εφαρμοστεί το Ελληνικό Αστικό Δίκαιο και όχι ο Ισλαμικός Νόμος στην υπόθεση κληρονομικών διαφορών που έχει με τους συγγενείς του εκλιπόντος συζύγου της.
Σύμφωνα με την προσφυγή οι αντίδικοι της υπόθεσης προσέφυγαν στους μουφτήδες, οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν την ελληνική νομοθεσία, αλλά ισχυρίζονται ότι στην περίπτωση των μουσουλμάνων της Θράκης η Σαρία υπερισχύει της ελληνικής νομοθεσίας. Επιχείρημα που φαίνεται να βασίζεται σε παρερμηνεία του άρθρου 42 της Συνθήκης της Λοζάνης, σύμφωνα με το οποίο η χώρα μας δεσμεύεται να σέβεται τα έθιμα των μειονοτήτων για τα οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα των μελών της. Ωστόσο, πουθενά δεν γίνεται αναφορά στη Σαρία ή τη δικαστική εξουσία του μουφτή εντός της ελληνικής επικράτειας.
Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και είναι ίσοι απέναντι στην ελληνική νομοθεσία.
Εάν εφαρμοστεί η Σαρία εντός της ελληνικής επικράτειας σημειώνεται μια πρωτοφανής και συνάμα επικίνδυνη καταπάτηση του Συντάγματος της χώρας. Θα σημαίνει ότι στην ουσία εντός του ελληνικού κράτους ισχύουν και εφαρμόζονται παράλληλα δύο νομικά συστήματα, ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε περιπτώσεις όπου θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο ό,τι ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία για όλους τους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας έναντι της Σαρία σε περιπτώσεις αντιδικίας Ελλήνων πολιτών, μουσουλμάνων στο θρήσκευμα;

-Πώς προβλέπεται να χειριστεί το αρμόδιο Υπουργείο την προσφυγή κατά της χώρας μας για την εν λόγω υπόθεση στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια;