Σε αναβρασμό τα ΤΕΙ της χώρας

Σε αναβρασμό τα ΤΕΙ της χώρας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1446

Θεσσαλονίκη, 2 Απριλίου 2015

Προς Υπουργό:
-Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σε αναβρασμό τα ΤΕΙ της χώρας»

Χάος και αναβρασμός επικρατεί στα ΤΕΙ της χώρας έπειτα από τις σαρωτικές αλλαγές, που σχεδιάζει το αρμόδιο Υπουργείο. Με ανεπαρκή σχεδιασμό και με αποσπασματικές και πρόχειρες λύσεις το Υπουργείο προσανατολίζεται στην ενσωμάτωση τμημάτων ΤΕΙ σε όμορα Πανεπιστήμια και στη μετατροπή ορισμένων ΤΕΙ σε πανεπιστήμια τεχνολογικού χαρακτήρα. Με αυτό τον τρόπο η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τα ΤΕΙ, τα οποία ως παράλληλος τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν καταξιωθεί στην κοινωνία, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ανώτατης παιδείας, όπου εκπαιδεύεται ο μισός φοιτητικός πληθυσμός της χώρας.
Η δραματική μείωση των προϋπολογισμών των ΤΕΙ δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη οικονομική ενίσχυση και η πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, προκειμένου τα Τεχνολογικά Ιδρύματα να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν μόνο με εμπεριστατωμένο διάλογο με τους εμπλεκόμενους, την εκπαιδευτική κοινότητα, καθηγητές και σπουδαστές και με την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου και αναπτυξιακού σχεδίου με στόχο την αναβάθμιση των ΤΕΙ της χώρας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο στην κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου για την λειτουργία και αναβάθμιση των ΤΕΙ της χώρας μας;