«Ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς»

«Ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 446

Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2015

Προς Υπουργό:
- Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν ιατρικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης και της υποστελέχωσης των κλινικών, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως αυτή του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη, όπου από τους 10 αιμοτολόγους που υπήρχαν, έχουν μείνει μόλις 5. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των αιμοτολογικών ασθενών, ενώ το τμήμα δυσκολεύεται να δεχθεί τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο των νέων ασθενών, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις αναγκάζονται να απευθυνθούν ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να λάβουν την ιατρική αγωγή που απαιτείται.
Στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» υπάρχουν σημαντικά κενά σε επίπεδο αναισθησιολόγων, με αποτέλεσμα από τα 12 χειρουργικά τραπέζια να λειτουργούν μόνο τα 7 και η λίστα αναμονής των χειρουργείων και μεγαλώνει συνεχώς, ξεπερνώντας κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 6μήνο.
Σύμφωνα με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) η κατάσταση είναι σχεδόν ίδια στις χειρουργικές κλινικές των περισσοτέρων νοσοκομείων της πόλης, με τον χρόνο αναμονής τέτοιο που οι ασθενείς να εξαναγκάζονται να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις σε κάποιο άλλο δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
Το πρόβλημα της υποστελέχωσης έχει επιπτώσεις και στις αιμοδοσίες, καθώς όπως υπογραμμίζει η ΕΝΙΘ, το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» δεν μπορεί να καλύψει λόγω έλλειψης προσωπικού τα αιτήματα δήμων και συλλόγων για εξορμήσεις αιμοδοσίας.
Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στα τμήματα των νοσοκομείων που διενεργούν εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως το ιατρείο αιμοδοσίας και το ιατρείο ιδιοπαθών φλεγμονωδών νοσημάτων του ΓΝ «Παπαγεωργίου», αλλά και το παιδοενδοκρινολογικό του Ιπποκρατείου, που δέχονται μεγάλο αριθμό ασθενών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα με αποτέλεσμα οι αναμονές να φθάνουν ακόμα και τους 11 μήνες.
Το υπάρχον προσωπικό των νοσοκομειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης καταβάλλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες και κενά. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της ελλιπούς χρηματοδότησης και της υποστελέχωσης η κατάσταση θα χειροτερέψει.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ενισχυθούν σε επίπεδο ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία τους και να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά;