«Ανεξέλεγκτη δράση παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στη Θεσσαλονίκη»

«Ανεξέλεγκτη δράση παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στη Θεσσαλονίκη» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 444

Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2015

Προς Υπουργό:
- Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανεξέλεγκτη δράση παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στη Θεσσαλονίκη»

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η δράση παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πανελλαδική Ένωση Νοσοκόμων-Νοσηλευτριών Αποκλειστικής Απασχόλησης «Αλληλεγγύη» το φαινόμενο τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δημιουργώντας μία σωρεία από προβλήματα τόσο για την ίδια την υγεία των ασθενών όσο και για τον κλάδο των νόμιμων αποκλειστικών νοσοκόμων.
Προκειμένου να εργασθεί κάποιος νόμιμα ως αποκλειστική/ός νοσοκόμα/ος πρέπει να έχει σχετικό πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια ασκήσεως εργασίας από το ΙΚΑ. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην επίσημη λίστα που διαθέτουν τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές για τη διάθεση αποκλειστικών νοσοκόμων όταν υπάρχει αίτημα από νοσηλευόμενο ή συγγενικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι είναι υποχρεωμένοι να κόβουν αποδείξεις για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Στον αντίποδα όλο και περισσότερα είναι τα κρούσματα παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων που «φροντίζουν» ασθενείς σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τις απαραίτητες γνώσεις για τις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι παρέχουν. Πέρα όμως από την απαραίτητη εκπαίδευση και άδεια, καθώς δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και δεν ελέγχονται υγειονομικά, εγκυμονούν κινδύνους για τους ίδιους τους ανθρώπους που καλούνται να φροντίσουν. Το γεγονός ότι πληρώνονται χωρίς να αποδίδουν αποδείξεις για τις υπηρεσίες τους σε πολύ χαμηλότερες τιμές αποτελεί δέλεαρ για πολλούς νοσηλευόμενους για να συνεργαστούν μαζί τους, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχουν τις γνώσεις και την κατάρτιση που απαιτείται για να κάνουν νοσηλευτικές πράξεις .

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να λειτουργήσει ένας συντονισμένος μηχανισμός ελέγχου της νομιμότητας των αποκλειστικών νοσοκόμων που απασχολούνται από νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης;