«Οικονομικά προβλήματα ρίχνουν την αυλαία στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος»

«Οικονομικά προβλήματα ρίχνουν την αυλαία στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 5419

Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Προς:

Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ: "Οικονομικά προβλήματα ρίχνουν την αυλαία στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος"   

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) μετρά περισσότερα από 50 χρόνια προσφοράς στο θέατρο, τη θεατρική παιδεία, τις κοινωνικές δράσεις και τον πολιτισμό όχι μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη.

    Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας και το έργο του ΚΘΒΕ αποτυπώνονται πέρα από τις ποιοτικές και άρτιες θεατρικές παραστάσεις, στη θεατρική παιδεία μέσω της λειτουργίας της Δραματικής Σχολής, της Παιδικής και Νεανικής Σκηνής, των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε σχολεία και νοσοκομεία, της Ακαδημίας Θεάτρου, των θεατρικών εργαστηρίων, των σεμιναρίων ορθοφωνίας.
    Ιδιαίτερα σημαντικό και πολύπλευρο είναι και το κοινωνικό έργο που επιτελείται από τα στελέχη του ΚΘΒΕ και το οποίο περιλαμβάνει τη διάθεση εσόδων σε κοινωνικούς φορείς, τη συνεργασία με τον οργανισμό "Make a wish", παραστάσεις στη νοηματική γλώσσα, τη λειτουργία του θεσμού «θέατρο κατ' οίκον», τη θέσπιση και λειτουργία του κοινωνικού θεατροπωλείου με την καταβολή τροφίμων για κοινωνικά ιδρύματα αντί εισιτηρίου, αλλά και τη διάθεση δωρεάν εισιτηρίων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άπορους.
    Το Κλιμάκιο Μακεδονίας-Θράκης που λειτουργεί το ΚΘΒΕ περιοδεύει σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα ταξιδεύοντας ποιοτικές παραστάσεις ακόμα και σε απομακρυσμένα χωριά, ενώ πραγματοποιεί και διεθνείς περιοδείες, συμβάλλοντας στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και της χώρας μας στο εξωτερικό.
    Ωστόσο, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, μία σειρά από σοβαρά οικονομικά προβλήματα απειλούν την εύρυθμη λειτουργία και το μέλλον του Κ.Θ.Β.Ε. Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι από το 2010 μέχρι σήμερα το 2014 η ετήσια επιχορήγηση του Κ.Θ.Β.Ε. έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ. Με τα νέα αυτά οικονομικά δεδομένα, η διοίκηση του Κ.Θ.Β.Ε. πρέπει να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ πρέπει παράλληλα να λάβει μέριμνα και να καλύψει και παλαιότερες πιστοποιημένες οφειλές, αλλά και την ανάληψη χρεών άλλων οργανισμών που συγχωνεύθηκαν σε αυτό, όπως η Όπερα Θεσσαλονίκης.
    Η κατάσταση στο ΚΘΒΕ είναι τόσο δύσκολη, ώστε υπάρχει ακόμα και αδυναμία καταβολής των δεδουλευμένων με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι (ηθοποιοί, διοικητικοί, τεχνικοί) να καταφεύγουν στη λήψη μέτρων, όπως οι στάσεις και η επίσχεση εργασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα στην καθημερινότητά τους από τις οφειλές που εκκρεμούν. Να σημειωθεί επίσης ότι τα μέλη του Δ.Σ. και ο καλλιτεχνικός διευθυντής αντιμετωπίζουν προβλήματα με την δικαιοσύνη, λόγω αδυναμίας καταβολής των χρεών του ΚΘΒΕ προς το ΙΚΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προστατεύσει το ΚΘΒΕ, ιστορικό φορέα πολιτισμού για τη Θεσσαλονίκη και όλη τη Βόρειο Ελλάδα;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαίρεσης από το ΦΠΑ του ΚΘΒΕ, το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα και βρίσκεται στο ίδιο καθεστώς με άλλους φορείς πολιτισμού, όπως το Μουσείο Φωτογραφίας, η Λυρική Σκηνή, λόγω της συμμετοχής του σε ΕΣΠΑ;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ στο ΚΘΒΕ, ύψους πλέον των 850.000 ευρώ που εκκρεμεί;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξηση της κρατικής επιχορήγησης του ΚΘΒΕ από 5.800.000 στα 6.800.000, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του;

-Για ποιους λόγους εκκρεμεί η μη ληφθείσα τελευταία δόση υπέρ της Όπερας Θεσσαλονίκης, το χρέος της οποίας επωμίσθηκε το ΚΘΒΕ και ενώ έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την εξόφληση και μείωση του, και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία;