«Απειλείται η λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας»

«Απειλείται η λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 5086

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014

Προς Υπουργό:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Απειλείται η λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας»

Ανησυχία και αναστάτωση σε ό,τι αφορά στο μέλλον και στην εύρυθμη λειτουργία φορέων παιδικής προστασίας, όπως τα Παιδικά Χωριά SOS και το «Χαμόγελο του Παιδιού» φέρνει η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ β' 2792/17-10-2014 σύμφωνα με την οποία φαίνεται να αλλάζει δραματικά και να ιδρυματοποιείται ο τρόπος λειτουργίας τους.
Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση αλλάζει τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων προστασίας παιδιών, ενώ διαφοροποιεί και τις προϋποθέσεις για τα κοινωνικά προγράμματα που λειτουργούν.
Σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις τα παιδιά θα διαχωρίζονται ανά ηλικία σε διαφορετικά κτίρια, γεγονός που καταλύει κάθε αντίληψη περί οικογενειακού τύπου φροντίδας παιδιών, μία πολιτική που εφαρμόζεται τόσο στα Παιδικά Χωριά SOS όσο και στα 13 σπίτια του «Χαμόγελου του Παιδιού».
Τα φυσικά αδέρφια δεν θα μπορούν πλέον να μεγαλώνουν μαζί στον ίδιο χώρο, διαχωρισμός που θα καταλύσει τον οικογενειακό τρόπο φροντίδας, που εφαρμόζεται για την όσο το δυνατόν καλύτερη ανατροφή και φροντίδα των παιδιών, ενώ θα εισαγάγει τον ιδρυματικό τρόπο οργάνωσης στους υπάρχοντες φορείς προστασίας των παιδιών, που μπορεί με τις νέες αλλαγές να οδηγηθούν ακόμα και στην οριστική παύση της λειτουργίας τους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ β' 2792/17-10-2014 και σύμφωνα με την οποία ιδρυματοποιείται ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παιδικής προστασίας;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία φορέων προστασίας παιδιών, όπως είναι τα Παιδικά Χωριά SOS και το «Χαμόγελο του Παιδιού», που προσφέρουν τόσο σημαντικό έργο;

-Προβλέπεται να εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο τη θέσπιση ποιοτικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση και λειτουργία των φορέων παιδικής προστασίας σύμφωνα και με τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη-μέλη;