«Σημαντικές καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"»

«Σημαντικές καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 5085

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014

Προς Υπουργό:
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σημαντικές καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον"»

Το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας μας προέρχεται από τα κτίρια, ενώ κατά την περίοδο 2000-2005 η ενεργειακή τους κατανάλωση αυξήθηκε κατά περίπου 24%, σημειώνοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά αυξήσεως στην Ευρώπη.
Η παλαιότητα, η μη ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στα κτίρια, αλλά και η μη ορθολογική διαχείριση της ενέργειας από τους κατοίκους, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά και σε εθνικό επίπεδο το ζήτημα αυτό τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μία δέσμη οικονομικών κινήτρων, ώστε να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων του οικιακού τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, πολλά νοικοκυριά προκειμένου να αναβαθμίσουν και να θωρακίσουν ενεργειακά τις κατοικίες τους, να εξοικονομήσουν χρήματα από την ενεργειακή κατανάλωση, αλλά και να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα του προγράμματος συγχρηματοδότησης, έχουν υποβάλλει αιτήσεις.
Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τους όρους που αφορούν στις προθεσμίες υλοποίησης του έργου, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 7.4 Προθεσμίες υλοποίησης του έργου: «η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου καθώς και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον Ωφελούμενο στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό».
Στην πράξη, ωστόσο, οι προθεσμίες φαίνεται να μην τηρούνται, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δικαιούχων η αναμονή των οποίων έχει ξεπεράσει ακόμα και τον ένα χρόνο.
Το γεγονός αυτό επηρεάζει μία αλυσίδα επαγγελματιών, όπως οι κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες κουφωμάτων, μονώσεων, καυστήρων, τζαμιών, κλιματιστικών, και πολλούς ακόμα σχετιζόμενους κλάδους επαγγελματιών με την οικοδομή. Παράλληλα διαιωνίζεται η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση της χώρας μας, ενώ μπορεί ακόμα και να χαθούν σημαντικά και απαραίτητα κοινοτικά κονδύλια.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Για ποιους λόγους σημειώνονται τόσο χρονοβόρες καθυστερήσεις στην εκταμίευση των δανείων των δικαιούχων που υπάγονται στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον»;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των προθεσμιών και από κάθε εμπλεκόμενη πλευρά στο πρόγραμμα και να προχωρήσει η κτιριακή ενεργειακή αναβάθμιση;