«Σοβαρές ελλείψεις στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης»

«Σοβαρές ελλείψεις στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης» Κύριο

Αρ. Πρωτ.:4981

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2014

Προς Υπουργούς:
-Υγείας
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σοβαρές ελλείψεις στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης»

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό για την εύρυθμη λειτουργία των φαρμακείων, αλλά και για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη δημόσια υγεία εκφράζουν μέσω του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) τα μέλη του.
Σύμφωνα και με στοιχεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) σε όλη την ελληνική επικράτεια σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η διαθεσιμότητά τους στην εγχώρια αγορά.
Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης οι οφειλές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ αφήνουν χρέη στους φαρμακοποιούς για συνταγές που εκτελέστηκαν το 2011 και το 2012, ενώ το συνολικό ποσό της οφειλής αγγίζει τα 4.511.736 ευρώ, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία τους.
Οι ελλείψεις φαρμάκων από τα ράφια των φαρμακοποιών είναι ένα φαινόμενο που όσο πλησιάζει το τέλος του χρόνου γίνεται και πιο έντονο και ανησυχητικό. Ενώ εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μπορεί να γίνει αισθητό το πρόβλημα και στους καταναλωτές και να έχει επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, καθώς οι ελλείψεις ή ο καθυστερημένος εφοδιασμός έχει επιπτώσεις στην εκτέλεση φαρμακευτικών συνταγών και στην σωστή λήψη φαρμάκων για τη θεραπεία των ασθενών.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ως έκτακτο μέτρο για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στη διάθεση φαρμάκων στην ελληνική αγορά επέβαλλε την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών 26 φαρμάκων και διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά. Το μέτρο αφορά σε όλους όσοι συμμετέχουν στη διακίνηση φαρμάκων, από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Για ποιους λόγους δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων προς τους φαρμακοποιούς μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη διάθεση φαρμάκων στην εγχώρια αγορά;