«Οικολογική καταστροφή απειλεί τον Γαλλικό Ποταμό»

«Οικολογική καταστροφή απειλεί τον Γαλλικό Ποταμό» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 4980


Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2014

Προς Υπουργούς:
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
-Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Οικολογική καταστροφή απειλεί τον Γαλλικό Ποταμό»

Εικόνα εγκατάλειψης και οικολογικής καταστροφής παρουσιάζει η λεκάνη απορροής του Γαλλικού Ποταμού, σύμφωνα με ευρήματα μελέτης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογική ποιότητα και Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής» των Τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε με δεδομένα του Μαΐου του 2013 φέρνει στην επιφάνεια ανησυχητικά δεδομένα για το οικοσύστημα και τη ρύπανση του ποταμού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε όλους τους σταθμούς της έρευνας η οικολογική ποιότητα κρίθηκε λιγότερο καλή, ενώ το επιφανειακό νερό του Γαλλικού Ποταμού δεν είναι πόσιμο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι πηγές ρύπανσης είναι διάχυτες και τα επιφανειακά νερά είναι θολωμένα, ενώ υπάρχουν αστικά λύματα, κτηνοτροφικά και βιομηχανικά απόβλητα, αλλά και μορφολογικές αλλοιώσεις.
Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η αναλογία του υδρολογικού ισοζυγίου και των υδατικών αναγκών είναι ελλειμματική, καθώς οι ανάγκες κατανάλωσης νερού είναι μεγάλες, ενώ το 65% της κατανάλωσης του νερού χρησιμοποιείται στην άρδευση.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πηγές ρύπανσης (αστικά λύματα, κτηνοτροφικά και βιομηχανικά απόβλητα) που απειλούν με οικολογική καταστροφή τον Γαλλικό ποταμό;

-Τι μέτρα προβλέπεται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να αποκατασταθεί το οικοσύστημα του Γαλλικού Ποταμού από την ρύπανση;