«Εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου 20% των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα Training Voucher»

«Εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου 20% των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα Training Voucher» Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 4649

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2014

Προς Υπουργούς:
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
-Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ


ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου 20% των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα Training Voucher»

Στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ανεργίας, το Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (Training Voucher) αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διεύρυνση των ευκαιριών των ανέργων συμπολιτών μας στην αγορά εργασίας, έχοντας ως βασικά εργαλεία τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση του συμμετέχοντος σε εργασιακό χώρο συναφούς αντικειμένου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ να επιλέξουν με βάση τις δικές τους ανάγκες το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω του οποίου θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα λάβουν τη θεωρητική κατάρτιση.
Στη συνέχεια με την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε εταιρεία με συναφές αντικείμενό απασχόλησης, δίνεται η δυνατότητα τους συμμετέχοντας να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία. Παράλληλα, μέσω της πρώτης αυτής γνωριμίας και συνεργασίας του ωφελούμενου με την εταιρεία απασχόλησης, δίνεται η δυνατότητα να παραμείνει ο εργαζόμενος στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς ο εργαζόμενος έχει καταρτιστεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της εταιρείας.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν μεικτά 5 ευρώ την ώρα, με το μέγιστο ποσό να μην υπερβαίνει τις 2.500 ευρώ για το σύνολο των ωρών του προγράμματος που παρακολουθούν. Σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία σε περίπτωση που καταβάλλεται αμοιβή με Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης, γίνεται παρακράτηση φόρου 20%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι καταρτιζόμενοι να στερούνται κάποιο ποσό που θα ήταν απαραίτητο για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο, όπως συμβαίνει και σε άλλες παρακρατούμενες αμοιβές που αναφέρονται στον Ν. 4257/14, να εξαιρέσει από την παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 20% των συμμετεχόντων στα προγράμματα του ΟΑΕΔ Training Voucher, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν πηγές άλλων εισοδημάτων;