"Στήριξη του έργου του ΣΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη"

"Στήριξη του έργου του ΣΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη" Κύριο

Αρ. Πρωτ. 3736

Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2014

Προς Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Εξωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Στήριξη του έργου του ΣΑΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) το οποίο και ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 1867/89 έχει ως βασικό του ρόλο την προσέγγιση όλων των Ελλήνων της Διασποράς και τη δημιουργία μίας παγκόσμιας δικτύωσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προς όφελος της Ομογένειας, του απανταχού Ελληνισμού και φυσικά της μητέρας πατρίδας Ελλάδας.
Ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο το ΣΑΕ μεταφέρει προς την Ελληνική Πολιτεία τον παλμό και τις ανάγκες της Ομογένειας, καθώς βασικό όραμα και σκοπός της ίδρυσής του υπήρξε το να ενώσει και να προβάλλει τον απανταχού Ελληνισμό, αλλά και να εμπνεύσει και να προσελκύσει σύγχρονους Φιλέλληνες προς όφελος της πατρίδας μας.
Η έδρα του ΣΑΕ βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ μόλις πριν από λίγους μήνες σε μια προσπάθεια στήριξης του σημαντικού αυτού θεσμού, παραχωρήθηκε χώρος από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης εντός του Διοικητηρίου προκειμένου να στεγαστούν τα γραφεία του και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του.
Ωστόσο, από τις 31 Δεκεμβρίου 2012, όταν και έληξε η θητεία του τελευταίου Προεδρείου του ΣΑΕ έως και σήμερα δεν έχει ορισθεί νέο διοικητικό συμβούλιο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των στελεχών του και υποβαθμίζει τους δημόσιους σκοπούς τους οποίους και εξυπηρετεί.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες ορισμού της νέας Διοίκησης του ΣΑΕ, οι οποίες εκκρεμούν από τον Δεκέμβριο του 2012 και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

-Για ποιους λόγους δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών στον ορισμό προσωρινής διοίκησης στο Συμβούλιο, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, όπως η μισθοδοσία των δύο διοικητικών υπαλλήλων του ΣΑΕ που παραμένουν απλήρωτοι τα τελευταία δύο χρόνια;

-Προβλέπεται να εξετάσουν τα αρμόδια Υπουργεία τη δυνατότητα υπαγωγής του ΣΑΕ ως εποπτευόμενου φορέα του ΥΜΑΘ, στο οποίο ήδη στεγάζεται η έδρα του;

-Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει η παραμικρή σκέψη για αλλαγή της έδρας του ΣΑΕ και απομάκρυνσή της από τη Θεσσαλονίκη, έδρα η οποία θεσμοθετήθηκε από τον ιδρυτικό νόμο του ΣΑΕ και ενώ υπάρχει δωρεάν στέγαση εντός του ΥΜΑΘ;