Αποκατάσταση και χρήση του κτιρίου ΔΕΛΤΑ που τελούσε υπό κατάληψη

Αποκατάσταση και χρήση του κτιρίου ΔΕΛΤΑ που τελούσε υπό κατάληψη Κύριο

Αρ. Πρωτ. 2919 /Θεσσαλονίκη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Προς Υπουργό


- Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση και χρήση του κτιρίου ΔΕΛΤΑ που τελούσε υπό κατάληψη

Το κτίριο της εστίας ΔΕΛΤΑ βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Εγνατίας 13 και είναι από τα πιο χαρακτηριστικά κτίρια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λόγω της πολύπαθης ιστορίας του. Το κτιρίο, το οποίο ανήκει στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης υπήρξε επί πολλά χρόνια υπό κατάληψη από ομάδες αναρχικών.
Τον Σεπτέμβριο του 2012 μετά από εισαγγελική παρέμβαση το κτίριο το οποίο βρισκόνταν υπό καταληψη εκενώθηκε μετά από την επέμβαση της αστυνομίας. Η λήξη της κατάληψης έφερε στο φως το μέγεθος των ζημιών και φθορών που είχε υποστεί το κτίριο, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του.
Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκπονηθεί πλήρης τεχνική μελέτη, το ύψος των ζημιών που είχε υποστεί ο χώρος ανερχόταν στα 3,5 εκατ. ευρώ. Η πρώτη καταγραφή των ζημιών έδειξε πως μεσοτοιχίες γκρεμίστηκαν, υδραυλικές σωληνώσεις καταστράφηκαν, ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός είτε κλάπηκε είτε καταστράφηκε, ενώ οι ηλεκτρολογικές και θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις χρήζουν αντικατάστασης.
Ωστόσο, δύο χρόνια μετά τη λήξη της κατάληψης το κτίριο εξακολουθεί και παραμένει κενό και αναξιοποίητο, ενώ αμαυρώνει την εικόνα της πόλης, καθώς μαύρες σημαίες ακόμα ανεμίζουν στην εξωτερική του όψη.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Για ποιους λόγους δεν έχουν προχωρήσει δύο χρόνια μετά τη λήξη της κατάληψης οι εργασίες αποτίμησης των ζημιών και αποκατάστασης του κτιρίου ΔΕΛΤΑ;

- Έχει εκπονηθεί ακριβής και έγκυρη μελέτη ζημιών για την αποκατάστασή του, θέτοντας παράλληλα και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποκατάστασης;

-Ποια είναι τα σχέδια του ΑΤΕΙΘ για το εν λόγω κτίριο και εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπει η αποκατάστασή του σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ