Προτεραιότητα τριτέκνων και πολυτέκνων στις μετεγγραφές σε ΤΕΙ και ΑΕΙ

Προτεραιότητα τριτέκνων και πολυτέκνων στις μετεγγραφές σε ΤΕΙ και ΑΕΙ Κύριο

Αρ. Πρωτ. 2525 - Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Προς Υπουργό
- Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Προτεραιότητα τριτέκνων και πολυτέκνων στις μετεγγραφές σε ΤΕΙ και ΑΕΙ

Στην τελική ευθεία, λίγο πριν ξεκινήσουν οι εγγραφές στα πανεπιστήμια και το νέο ακαδημαϊκό έτος για τους φοιτητές, το όνειρο και οι κόποι μιας ζωής για σπουδές για μια μεγάλη μερίδα φοιτητών εξαρτάται από το εάν δικαιούνται και εάν θα πετύχουν μεττεγραφή σε κάποιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα στον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας ή μαζί με κάποιο από τα αδέρφια τους που είναι ήδη φοιτητές.
Το τελευταίο στοιχείο αφορά κυρίως σε οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων οικογενειών, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν να συντηρήσουν και να στηρίξουν οικονομικά περισσότερα από ένα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, όταν τα παιδιά της ίδιας οικογένειας φοιτούν σε πανεπιστήμια σε διαφορετικές πόλεις και τα νοικοκυριά που πρέπει να συντηρηθούν αυξάνονται από ένα σε δύο και τρία και μάλιστα με βάθος χρόνου τουλάχιστον τετραετίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προβλέπεται να εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο οι υπαγόμενοι σε ειδικές κατηγορίες που είναι συγχρόνως και τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι να προηγούνται της σειράς των υποψηφίων ως προς τη μετεγγραφή σε άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ