Περιβαλλοντική πληγή "ανακύκλωσης" στην περιοχή της Πυλαίας

Περιβαλλοντική πληγή "ανακύκλωσης" στην περιοχή της Πυλαίας Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 2307

Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Προς Υπουργό
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
- Εσωτερικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική πληγή "ανακύκλωσης" στην περιοχή της Πυλαίας

Μπροστά σε μία περιβαλλοντική πληγή και αντιμέτωποι με ένα βουνό από σκουπίδια βρέθηκαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε αυτοψία που πραγματοποίησαν σε εγκαταστάσεις ιδιωτικής εταιρείας ανακύκλωσης σε περιοχή της Πυλαίας στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα τεράστιοι όγκοι από απόβλητα ανακύκλωσης σχηματίζουν ένα βουνό από σκουπίδια ύψους 5 μέτρων, μήκους 35 μέτρων και βάθους 5 μέτρων έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
Απορίας άξιο είναι το γεγονός ότι η ρύπανση στο οικοσύστημα της περιοχής προέρχεται από υλικά που συγκεντρώθηκαν για να ανακυκλωθούν και να προστατεύσουν το περιβάλλον.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Έχει γίνει ακριβής αποτύπωση του βαθμού, αλλά και των συνεπειών της περιβαλλοντικής μόλυνσης που έχει σημειωθεί στην περιοχή της Πυλαίας;

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να απομακρυνθούν οι όγκοι των σκουπιδιών και να αποκατασταθεί η ρύπανση που έχει σημειωθεί στον χώρο;

- Ποια είναι τα επίσημα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία συστημάτων ανακύκλωσης στο Νομό Θεσσαλονίκης και πόσο αποτελεσματικές είναι οι ισχύουσες πρακτικές;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ