Τουριστικός κόμβος η Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του υπερατλαντικού αεροδρομίου "Μακεδονία"

Τουριστικός κόμβος η Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του υπερατλαντικού αεροδρομίου "Μακεδονία" Κύριο

Αρ. Πρωτ. 1971  / Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2014

Προς Υπουργό:
- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
- Τουρισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Τουριστικός κόμβος η Θεσσαλονίκη με τη λειτουργία του υπερατλαντικού αεροδρομίου "Μακεδονία"

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης μίας περιοχής αποτελεί η εύκολη, άμεση και ασφαλής πρόσβαση σε αυτήν μέσω ενός σύγχρονου οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, λιμανιού και αεροδρομίου.
Στο πλαίσιο αυτό η ολοκλήρωση της επέκτασης του διαδρόμου προσγειώσεων απογειώσεων 10-28 του αεροδρομίου "Μακεδονία" και η αναβάθμισή του με τη δυνατότητα υποδοχής υπερατλαντικών πτήσεων θα συνέβαλε ουσιαστικά στην εισροή τουριστών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα.
Επιπλέον, η ολοκλήρωση του έργου θα έδινε λύσεις και σε λειτουργικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα το αεροδρόμιο "Μακεδονία" σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα με την ομίχλη, καθώς με τη δυνατότητα υποδοχής υπερατλαντικών πτήσεων αναβαθμίζεται και το σύστημα ενόργανης απογείωσης - προσγείωσης.
Ωστόσο, συνεχείς φαίνεται να είναι οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις που σημειώνονται στην αποπεράτωση του έργου, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να επαναπροσδιορίζονται χρονοδιαγράμματα, κόστος, συμβάσεις.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επέκτασης τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου τμήματος του διαδρόμου 10-28 του αεροδρομίου "Μακεδονία" και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το έργο και να τεθεί σε λειτουργία;

- Σε τι ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, ώστε να μπει στον χάρτη των υπερατλαντικών μεταφορών η Θεσσαλονίκη με την παράδοση και λειτουργία του έργου;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ