Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Κύριο

Αρ. Πρωτ.:1893 /  Θεσσαλονίκη, 19 Αυγούστου 2014

Προς Υπουργούς:
- Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

Τα οφέλη της άθλησης και της ενασχόλησης με τον αθλητισμό είναι αναμφισβήτητα πολλά, ενώ καθημερινά όλο και περισσότερες διεθνείς έρευνες τονίζουν τη σημασία της άθλησης στην υγιή ανάπτυξη του ατόμου τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, της υιοθέτησης της άθλησης ως τρόπου ζωής, καταλυτικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζει το σχολείο, η παιδεία και κατ' επέκταση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Θέτοντας ως στόχο λοιπόν το να αποτελεί η Φυσική Αγωγή ως μάθημα ουσιαστική επένδυση για την καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι και της ανάπτυξης του Σχολικού Αθλητισμού απαιτείται μία ισχυρή και δραστήρια Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.
Η σύσταση και λειτουργία μίας Γενικής Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή σε σημαντικά θέματα που αφορούν στον αθλητισμό και στο ίδιο το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία, αναβαθμίζοντας επί της ουσίας τη σχέση μαθητών και αθλητισμού.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να καλυφθούν σημαντικά θέματα όπως η έρευνα και h τεκμηρίωση για τον επαναπροσδιορισμό και την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η σύσταση τμημάτων αθλητικών δραστηριοτήτων με στόχο τις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων και τις διακρίσεις μαθητών-αθλητών, αλλά και την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις από μαθητές, καθώς επίσης και ζητήματα όπως η ανάπτυξη της Ολυμπιακής Παιδείας, η ανάπτυξη και χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικών κατασκηνώσεων.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

-Εξετάζουν τα αρμόδια Υπουργεία το ενδεχόμενο δημιουργίας μίας Γενικής Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και θεμελίωση της σχέσης μαθητών και αθλητισμού;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ