"Αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών"

"Αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών" Κύριο

Αρ. Πρωτ.  844/7.7.14

Προς Υπουργό Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: "Αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών"

     Οι αλλαγές που έχει επιφέρει στη φορολόγηση των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών ο Ν.4172/2013 με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, την επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ στο σύνολο του ετησίου εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας, την προκαταβολή του 55% επί του φόρου που προκύπτει, αλλά και την επιβολή τέλους επιτηδεύματος προκαλούν μία σειρά από αντιδράσεις στον χώρο των εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται, ενώ σε μεγάλο ποσοστό φαίνεται να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις νέες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
    Η κατάργηση του αφορολογήτου για τους ελεύθερους επαγγελματίες τους φέρνει σε δυσμενή θέση σε σχέση με τους μισθωτούς και συνταξιούχους με αντίστοιχο ετήσιο εισόδημα, καθώς στην πρώτη περίπτωση καταργείται το αφορολόγητο κάτι που δεν ισχύει για τους μισθωτούς.
Τα δεδομένα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών και συναφών κατηγοριών φορολογουμένων να καθυστερούν με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

     - Εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο το ενδεχόμενο να επανέλθει το αφορολόγητο όριο και για τους εμπόρους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ισχύει σε μισθωτούς και συνταξιούχους, προκειμένου να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ